Περιοδικό "Ταχυδρόμος", τεύχος 484, 6 Ιουνίου 2009, σελ. 24-29

Περιοδικό "Οίκο" της Καθημερινής, τεύχος 39, Δεκέμβριος 2005, σελ. 46-49

Περιοδικό "Εγώ", τεύχος 602, 21 Φεβρουαρίου 2006, σελ. 18-19

Περιοδικό "Γαστρονόμος", τεύχος 31, Νοέμβριος 2008, σελ. 58

Εφημερίδα "Espresso", αρ. φύλλου 1528, 30 Δεκεμβρίου 2005, σελ. 14-15

Περιοδικό "Οινοχόος", τεύχος 7, 8 Απριλίου 2006