0704

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Αποφύγετε την έκθεσή της σε υψηλές θερμοκρασίες.
Κρατήστε τη μακριά από το ηλιακό φως.
Προφυλάξτε την από την υγρασία και τις έντονες οσμές.
Διατηρείται εντός ψυγείου, ή στην κατάψυξη, για διάστημα 1 χρόνου.